Rikstäckande avtal med HBV

Vi kan med stor glädje meddela att vi tilldelats avtalet gällande Storköksutrustning till HBV.

Omfattning

Upphandlingen Storköksutrustning 20-126 omfattar både varuköp av storköksutrustning samt tjänster avseende service och installation. Varor inom storköksutrustning omfattar kategorierna:

  • kyl- och frysförvaring
  • diskutrustning
  • rengöring
  • beredning och tillagning
Image

Tjänster

Tjänster inom detta ramavtal omfattar service och installation av storköksutrustning.

Avtalsområdet som avser varuköp av storköksutrustning är rikstäckande och avropsordning är rangordning. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

  1. Storköksgruppen Öst Svenska AB
  2. Electrolux Professional AB
  3. Westergren och Söderlind AB

Avtalsstart

Avtalsstart för detta avtalsområde är 2021-04-27. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Huvudkontor Nyköping

Storköksgruppen Öst Svenska AB

Idbäcksvägen 8

61138 Nyköping

Kontoret

Tfn: 0155-24 30 20

Bo Karlsson

bosse@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-316 24 47

Henrik Björnfot

henrik@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-536 93 17

Laila Björkvist - Adm. Ekonomi

laila@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-541 31 99

Jonas Rydskog

rydskog@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-270 74 93

Jonas Stegnell

jonas@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-294 44 93

Martin Ros

martin@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-303 80 88

Stockholm

Storköksgruppen Öst Svenska AB

Smedbyvägen 8

184 32 Åkersberga

Kontoret

Tfn: 08-28 32 40

Fredrik Nilsson

fredrik@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-364 44 93

Pierre Anding

Mobil: 070-610 44 93

Norrköping

Storköksgruppen Öst Svenska AB

Ståthögavägen 48

602 23 Norrköping

Kontoret

Tfn: 011-606 30

Mikael Wadell

mikael@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-696 46 91

Falun

Storköksgruppen Öst Svenska AB

Tegelvägen 10

791 35 Falun

Kontoret

Mobil: 070-543 20 61

Henric Thyr

thyr@storkoksgruppen.com

Mobil: 070-543 20 61