Storköksgruppen Öst Svenska AB

Vi är ett entreprenadföretag i storköksbranschen som arbetar med storköksmaskiner och inredning till offentliga kök samt restauranger i Sverige.

Vår affärsidé & målsättning:

Att ge samtliga kunder en hög kvalitet på både utrustning och utförande. Vara rådgivande och leverera den utrustning som Ni kunder önskar. Detta åstadkommer vi genom att Ni som kund endast skall ha en kontaktperson hos oss och att arbeta med kända varumärken. Med vår affärsidé skall vi skapa förtroende till en bred kundkrets som genererar nya uppdrag.

Företagets historia:

StorKöksGruppen Öst Svenska AB är ett företag i StorKöksGruppen som har sitt huvudkontor i Nyköping. Storköksgruppen finns på fyra orter: Nyköping, Norrköping, Stockholm & Falun. Vi är idag 10 personer som arbetar med storkök.

Företaget startades 1992 av Bo Karlsson. Fem år senare så öppnas ett försäljningskontor i Norrköping. 2004 öppnas ett kontor i Stockholm och 2020 ett kontor i Falun.

Storköksgruppen Öst Svenska AB

Huvudkontor Nyköping

Bo Karlsson

Laila Björkqvist

Henrik Björnfot

Jonas Stegnell

Martin Ros

Jonas Rydskog

Försäljningskontor Stockholm

Fredrik Nilsson

Pierre Anding

Försäljningskontor Norrköping

Mikael Wadell

Försäljningskontor Falun

Henric Thyr

Miljöpolicy

Det övergripande och grundläggande målet för StorKöksGruppen Öst SVenska AB är att uppnå en god uthållig lönsamhet, och i kombination med detta verka för en god miljö i sitt arbete med storköksutrustning.

Vi skall även sträva efter en miljövänlig hantering beträffande vår administration och övriga tjänster.

Beträffande våra leverantörer skall vi granska och bedöma deras tjänster och varor, vad gäller deras miljömässiga hantering och kretsloppsfunktioner.

Vad gäller transporter så håller vi med så korta led som möjligt för att säkerställa så lite utsläpp som möjligt. Vi omprövar och förbättrar fortlöpande vårt miljöarbete.

Vi håller hela företaget med miljöanpassade bilar och jobbar dagligen med att minska pappersanvändningen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image